My Place
My Place
OfertaZakres prac projektowych wykonuję od dowolnego etapu inwestycji i może obejmować całościowy  lub częściowy projekt dotyczący tylko doboru kolorystyki czy projektu mebli.

Całkowity zakres prac projektowych obejmuje:

Pierwsze spotkanie
Pierwsze spotkanie z klientem jest najistotniejsze, ponieważ poznaję oczekiwania, preferencje i potrzeby  klienta, na tej podstawie ustalam zakres prac.
 
Inwentaryzacja
Projekt zaczynam od zwymiarowania projektowanej przestrzeni i zrobienia dokumentacji fotograficznej. W przypadku budowy domu niezbędne są rzuty i przekroje domu.

Projekt koncepcyjny
Na tym etapie wykonuję wstępne projekty koncepcyjne. Proponowane aranżacje przedstawione są w formie płaskich rzutów z zaznaczeniem ścian, mebli i wymiarów ogólnych.
Do takich projektów klient może bardzo swobodnie zgłaszać swoje propozycje i zmiany.
Akceptacja projektu wstępnego otwiera drogę do projektów bardziej szczegółowych.

Projekt szczegółowy
Na tym etapie dobieram tkaniny, oświetlenie, meble i inne elementy wyposażenia wnętrz. Przygotowywany zostaje opis rozwiązań technicznych detali i instalacji.
Dopracowanie z klientem tych szczegółów pozwoli na zamknięcie części kreacyjnej projektu.

Przygotowanie końcowego projektu
Otrzymują Państwo na tym etapie pełną dokumentację zawierającą:
rzuty i widoki ścian, listę materiałów oraz ich zestawienie ilościowe uściślające (nazwy producentów, kolekcji, produktów, cenę).
Po ustaleniu ostatecznej wizji sporządzony zostaje zestaw rysunków technicznych, określających w sposób profesjonalny i ścisły, jak należy wykonać wszystkie założenia. Dokumentacja jest niezbędna przy przejęciu prac przez wykonawców (firmy budowlane, producentów mebli itd.). Przekłada ona całą wizję na język techniczny.

Nadzór autorski nad realizacją
Dla tych Państwa, którzy wolą nie uczestniczyć intensywnie w pracach remontowych zapewniam nadzór autorski nad realizacją projektu i koordynowanie zamówień materiałów.
Możliwy jest także nadzór ograniczony, w ramach którego projektant dogląda prac rzadziej i ewentualnie, w razie potrzeby, służy pomocą i wyjaśnieniami.

Zapraszam

Emilia Rękawiecka